fråga på annat

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. Kvinna; Man; Annat alternativ; Osäker; Vill ej svara. En annan möjlighet är att låta frågan om kön vara en fritextfråga där de svarande själva får formulera sitt svar på frågan helt fritt och utan förbestämda svarsalternativ. Av förarbetena framgår även att förvar av utredningsskäl inte bör komma i fråga annat än för mycket kort tid och att förvarstagandet i normalfallet inte ska behöva bli längre än tolv timmar (se prop. / s. ). Förvar när det är sannolikt att en utlänning kommer att avvisas eller utvisas och verkställighetsförvar. Fordonsuppgifter. - sök med registreringsnummer. Registreringsnummer. Du kan även ange personlig skylt. Säkerhetskontroll Klicka i rutan som bekräftar att du inte är en assediodicanelli.info du inte kan klicka i rutan kommer det att komma upp alternativa sätt att bekräfta efter en stund. Om webbplatsen · Kontakta oss.

Fråga på annat Video

Road To 750 subs - Chill MC stream!! - Minigames och annat najs!!