avföringsprov

F-HepyAg. Med den här undersökningen utreder man helicobakterie-infektion eller helicobakterie behandlingens framgång. Det är möjligt att utreda om behandlingen har lyckats tidigast veckor efter att behandlingen har avslutats. Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen. Här hittar du patientinformation för avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys (bakterier, virus och parasiter) och avföringsprov för faecesodling med pinnprov. E-post: [email protected] Lämna avföringsprov. Bakterier i avföringen. Förberedelser. Du behöver: • En förpackning som innehåller en tops och ett rör med svart gelé som du fått av din vårdgivare. Viktigt att rätt material används. • Vikt tidningspapper alternativt en rondskål att samla upp avföringen i så.

Avföringsprov Video

IMG 0561

Avföringsprov - FFC

Läkaren kan också be dig att skicka proverna till ett laboratorium. Tidigare användes en annan typ test, som kunde ge utslag om du ätit stora mängder kött, inälvsmat eller maträtter gjorda på blod före provtagningen. Svenska - Avföringsprov i burk för mikrobiologisk analys. Det är möjligt att utreda om behandlingen har lyckats tidigast veckor efter att behandlingen har avslutats. Dela detta till dina följare. Undersökning av avföringen, alltså bajs, används om du har tarmbesvär som förstoppning eller diarréer som inte går över. avföringsprov